Manoreceptai.lt administracija neatsako už svetainės ir forumo dalyvių paskelbtą grafinę ir tekstinę informaciją (t. y. receptai, nuotraukos, pasisakymai forume, komentarai), jos turinį, naujumą bei tikslumą, taip pat už šioje svetainėje pateiktų nuorodų į kitus internetinius tinklalapius turinį, juose skalbiamos informacijos panaudojimo pasekmes ir jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus. Visa atsakomybė už svetainėje pateiktą informaciją tenka informaciją pateikusiam asmeniui, svetainės ir forumo dalyviui.

Duomenys apie prieštaringą informaciją paskelbusį asmenį gali būti suteikti tretiesiems asmenims tik laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytos tvarkos, kitu atveju visi konfidencialūs duomenys apie vartotoją saugomi LR nustatyta tvarka.

Talpinti nuorodas į svetainę manoreceptai.lt galima tik gavus išankstinį raštišką manoreceptai.lt administracijos sutikimą. Visus prašymus ir pasiūlymus dėl nuorodų, reklaminio ir komercinio turinio informacijos skelbimo puslapyje, pateikti užpildžius kontaktų formą.

Svetainėje pateikiama informacija dėl patiekalų gydomųjų ar liekninamųjų savybių, dietų, taip pat dėl sveikos mitybos yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl svetainė manoreceptai.lt neatsako už tokios informacijos sukeltus padarinius. Šiuos ir kitus su sveikata bei mitybos racionu susijusius klausimus aptarkite su gydytoju arba vaistininku.

Svetainės manoreceptai.lt lankytojai bet kokią informaciją pateikia, gauna ir naudojasi išimtinai savo nuožiūra bei rizika.

Manoreceptai.lt administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo, atnaujinti, koreguoti, šalinti arba keisti tinklalapio turinį, taisykles ar kitą informaciją.
Svetainė manoreceptai.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti prizus, prizams užsakyti reikiamas taškų sumas, taip pat taškų kiekį gaunamą atsiuntus receptus bei patiekalų nuotraukas. Ši akcija gali būti nutraukta arba atnaujinta bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo.


Autorinės teisės

Asmenys, atsiuntę bet kokią tekstinę arba grafinę informaciją, patvirtina, kad jie yra šios informacijos autoriai ar asmenys, įgalioti tai platinti ir atsako už šios informacijos turinį. Jei pastebėjote, jog skelbiama informacija pažeidžia LR autorines teises, prašome nedelsiant pranešti apie tai manoreceptai.lt administracijai.

Skelbdami bet kokią grafinę arba tekstinę informaciją interneto svetainėje manoreceptai.lt, suteikiate autorines teises į visą Jūsų skelbiamą informaciją interneto svetainei manoreceptai.lt. Manoreceptai.lt neprivalo atlyginti šios informacijos skelbėjui.

Be svetainės manoreceptai.lt administracijos raštiško leidimo draudžiama bet kokiu būdu platinti ir kopijuoti interneto svetainėje manoreceptai.lt esančią grafinę bei tekstinę informaciją. Gavus svetainės manoreceptai.lt svetainės administracijos leidimą, svetainė manoreceptai.lt turi būti nurodyta, kaip grafinės ir tekstinės informacijos šaltinis.